Jedną z najtrudniejszych usług transportowych jest transport ładunków ponadgabarytowych. Trudności wynikają z faktu, że zwykłe środki transportu nie mogą być używane do ich dostawy, ponieważ wymiary przekraczają ustalone parametry:

  • długość 20 m;
  • szerokość 2,55 m;
  • wysokość 4 m.

Ta kategoria obejmuje specjalny sprzęt, pojazdy, konstrukcje inżynierskie. Podczas transportu należy stosować znaki ostrzegawcze w dzień i odblaskowe w nocy. Jeśli waga ładunku przekracza 80 ton, jest on wtedy uważany za ponadgabarytowy i wymaga konwoju na całej trasie transportu. W przeciwnym razie przewoźnik otrzyma mandat.

W przypadku transportu produktów ponadgabarytowych istnieje szereg wymagań:

  • zabroniony jest transport w niekorzystnych warunkach pogodowych;
  • transport nie powinien ograniczać widoczności, szkodzić środowisku ani powodować hałasu;
  • przejazd po miastach odbywa się tylko w nocy, z prędkością do 60 km / h;
  • prędkość ruchu na moście do 15 km / h;
  • ładunek musi być sztywno zamocowany, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji;
  • w transporcie ładunku wykorzystywane są tylko specjalistyczne pojazdy: platformy przesuwne, pociągi drogowe itp.

Konieczne jest również wybranie najlepszej trasy z uwzględnieniem nawierzchni drogi w miejscach przejazdu i posiadania całkowitej pewności, co do dobrego stanu pojazdu i wysokich kwalifikacji kierowcy. Z tego powodu zaleca się zlecać transport ładunków ponadgabarytowych wyłącznie specjalistom.