Outsourcing logistyczny staje się coraz bardziej popularną usługą. Polega na zleceniu całego łańcucha dostaw lub niektórych procesów zewnętrznym firmom. W rezultacie ładunek jest obsługiwany przez profesjonalistów, którzy gwarantują szybką i bezpieczną dostawę towarów, a firma klienta jest zwolniona z konieczności utworzenia własnego działu dostaw lub utrzymania floty.

W odniesieniu do outsourcingu logistycznego obowiązuje następująca klasyfikacja:

  • 1PL – wszystkie operacje logistyczne wykonywane są bezpośrednio przez właściciela towaru;
  • 2PL – outsourcer wykonuje transport i niektóre operacje magazynowe;
  • 3PL – dostępna jest szeroka gama usług, możliwa jest współpraca z podwykonawcami;
  • 4PL – dostawca usług w pełni zarządza wszystkimi operacjami logistycznymi, w tym zarządzanie zapasami;
  • 5PL – outsourcer zarządza całym łańcuchem dostaw za pomocą globalnej technologii informacyjnej.

Format pracy dobierany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta.

Niezależnie od listy usług, outsourcing logistyczny jest optymalnym rozwiązaniem dla większości organizacji. Będą mogły one zaoszczędzić czas i zasoby finansowe, koncentrując się na podstawowej działalności.