Słowo Incoterms oznacza International commercial terms. Jest to zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Incoterms łączy informacje o wszystkich obowiązkach i prawach kontrahentów, a także zawiera słownik zunifikowanych terminów, które pozwalają sprzedawcom i nabywcom z różnych krajów dosłownie „mówić tym samym językiem”.

Incoterms reguluje następujące punkty:

  • podział kosztów między stronami. Określa się, kiedy wydatki ponosi sprzedawca, a kiedy są one ponoszone przez kupującego;
  • przeniesienie ryzyka z powodu utraty lub uszkodzenia ładunku od nadawcy do odbiorcy;
  • data dostawy, czyli dokładny czas przekazania zamówienia odbiorcy lub jego przedstawicielowi.

Zestaw reguł jest weryfikowany co 10 lat, aby odzwierciedlić realia współczesnego handlu komercyjnego. W związku z tym stosuje się obecnie Incoterms 2010. Podczas komunikacji z kontrahentem zaleca się omówic ten  punkt, a także sprawdzenie dokumentów pod kątem odniesień do aktualnej wersji dokumentu. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy, jeśli druga strona stosuje starszą wersją Incoterms.